Hästveterinär med mottagning på Hanaskede i Axvall, Skara

Välkommen till N. Jansson Veterinär AB. En fullt utrustad, privatägd hästpraktik med mottagning på Hanaskede i Axvall samt ambulerande verksamhet för hembesök. Vi förfogar över toppmodern utrustning för röntgen, ultraljud, endoskopi, gastroskopi, regenerativa behandlingar etc. och utför samtliga utredningar och behandlingar inom hästortopedi och sportmedicin.

Mottagningen på Hanaskede är belägen lättillgängligt strax utanför Axvall samhälle, ca 800 m från motorvägsavfarten (väg 49 mellan Skara och Skövde). På mottagningen finns bland annat hältgång, ridhus, reception och väntrum.

För bokningar, vänligen skicka ett SMS till 076 761 34 98.

Våra tjänster

Ultraljud

Med ultraljud undersöks mjukdelar, leder, senor och ligament på hästens ben, hals eller rygg. Vår toppmoderna, mobila ultraljudsapparat har hög prestanda inkl. färgdoppler för förfinad diagnostik och prognosbedömning av skador.

Röntgen

Röntgenundersökningar av hästens ben, hals och rygg görs med ett mobilt digitalt röntgensystem av högsta kvalitet. För undersökningen behövs en till to medhjälpare över 18 år (gravida får inte närvara).

Hältutredning

En hältutredning börjar med grundlig genomgång av hästens rörelseapparat. Efterföljande görs hältkoll på rakt och böjda spår, vid behov på varierande underlag samt böjprov. I många utredningar ingår diagnostiska lokalbedövningar i syfte att säkerställa hältans lokalisation. Därefter följer ofta en bilddiagnostisk undersökning (röntgen och ultraljud) med syftet att bedöma skelett och mjukdelar. Detta leder till en diagnos, prognos och behandlingsplan. Vi erbjuder samtliga behandlingar inom modern hästortopedi inklusive regenerativa behandlingsmetoder.

Ryggutredning

Smärta och ömhet i hästen rygg eller hals kan vara muskelspänningar till följd av en primär hälta. I andra fall rör det sig om ett primärt problem som t ex intilliggande tornutskott (kissing spines), förslitningsskador i fasettlederna till kotpelarna eller inflammation i SI-lederna. En ryggutredning börjar med en hältundersökning. Röntgen och ultraljud kan ingå som en del av utredningen. Vid ryggproblem behandlas hästen beroende på diagnos med t ex mesoterapi, rygginjektioner eller SI-ledinjektion samt ev. kompletterande stötvågsbehandling, laser etc.

Prestationsutredning

Nedsatt prestationsförmåga kan bero på ortopediska besvär (hältor/ryggproblem), problem relaterade till luftvägarna, hjärtproblem, muskelinflammation, magsår, mineralobalans, olika kroniska infektioner mm. En sportmedicinsk utredning kan därför innefatta en rad olika undersökningsmoment som hältkoll, ridprov, arbetsprov, endoskopi, gastroskopi, blodprov etc. Utredningen leder till en diagnos som ligger till grund för en prognosbedömning och en behandlingsplan.

Besiktning

I samband med köp/försäljning görs en noggrann genomgång av hästen och ett besiktningsintyg utfärdas. Om besiktningsröntgen önskas måste detta talas om vid bokningen.

Endoskopi (halskoll)

Hästens luftvägar undersöks med en liten kamera. Vårt moderna, digitala endoskop är extra tunt för bästa patientkomfort. Endoskopi används framförallt för utredning av hosta eller andningsmissljud under ridning/körning. Undersökningen kan kombineras med olika provtagningsmoment som t ex lungsköljprov (BAL) eller trachealsköjlprov.

Gastroskopi

Vid gastroskopi undersöks hästens magslemhinna med hjälp av en digitalkamera för diagnostik av magsår eller skador efter parasitangrepp. Undersökningen kan göras vid utredning av t ex viktminskning, dålig aptit och nedsatt prestation.

Hälsokoll (vetcheck)

Vid en hälsokoll görs en genomgång av hästens rörelseapparat inkl. ryggen, halsen och nacken. Det görs rörelsekoll på rakt och böjda spår samt böjprov. Dessutom undersöks hjärta och lungor. Du får som hästägare tydlig information om resultatet av hälsokollen.

Tandvård

För att förebygga och förbättra prestationen rekommenderas att hästen får en årlig genomgång av tänderna, bettfunktionen, käklederna och tuggmuskulaturen. Vi har specialutrustning för hästtandvård.

Nicolai Jansson
kontakt@njanssonvet.se
076 761 34 98
Nicolai (Nick) Jansson, leg. veterinär, PhD, Dipl. ECVS, Specialist i hästens sjukdomar, Europaspecialist i hästkirurgi & -ortopedi. Mer än 30 års yrkeserfarenhet som hästveterinär med huvudfokus på ortopedi, sportmedicin och kirurgi. Har förutom i Sverige jobbat i Danmark och USA.
Gabriella Lucci
kontakt@njanssonvet.se
076 761 34 10
Gabriella Lucci ansvarar för inköp, ekonomi och kommunikation.

Mottagning

Ridhuset Hanaskede
532 93 Axvall
076 761 34 98
E-post: kontakt@njanssonvet.se

Postadress

N. Jansson Veterinär AB
Domprostegatan 26
532 31 Skara